en ko vi

[Dạy trẻ tự kỷ] Phối hợp mắt-bàn tay (4-5 tuổi)

21/04/2023
Bài hôm nay gồm các bài tập giúp trẻ tự kỷ từ 4-5 tuổi học cách phối hợp mắt-bàn tay.
   

click icon  Tham khảo thêm:

► [Dạy trẻ tự kỷ] Bắt chước (0-1 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Bắt chước (1-2 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Bắt chước (2-3 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Bắt chước (3-5 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (0-1 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (1-2 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (2-3 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (3-4 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (4-5 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (5-6 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (0-1 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (1-2 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (2-3 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (3-4 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (4-5 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (5-6 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tinh (0-1 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tinh (1-2 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tinh (2-3 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tinh (3-4 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tinh (4-5 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tinh (5-6 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Phối hợp mắt-bàn tay (0-1 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Phối hợp mắt-bàn tay (1-2 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Phối hợp mắt-bàn tay (2-3 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Phối hợp mắt-bàn tay (3-4 tuổi)

141. CẮT BẰNG KÉO

4- 5 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ (4 - 5 tuổi)
• Vận động tinh, thao tác (4 - 5 tuổi)
• Vận động tinh, phối hợp hai bàn tay (4 - 5 tuổi)

icon timeline Mục đích

Phát triển sự làm chủ cầm kéo và sự phối hợp mắt-bàn tay.

icon timeline Mục tiêu

Không có.

icon timeline Dụng cụ

Giấy, kéo, bút phớt nét to.

Tiến trình

Cắt một mảnh giấy trắng thành dãi khoảng 2cm chiều rộng.

Dùng bút chì nét to, kẻ những đường đậm đen cách nhau 5cm.

Đưa cho trẻ một dãi và kéo và giúp trẻ đặt tay đúng vừa cầm kéo vừa cầm giấy. Bạn chỉ cho trẻ một đường vẽ trên tờ giấy và nói “con cắt đi”.

Nếu trẻ lúng túng hoặc thử cắt ngoài đường vẽ, bạn hướng dẫn tay trẻ để cho đường cắt gần giống như đường vẽ. Thưởng trẻ ngay.

Lặp lại bài tập nhiều lần cho tới khi trẻ cắt suốt đường vẽ không có sự trợ giúp của bạn.

Khi trẻ quen cắt suốt đường vẽ mà bạn chỉ, bạn thử ra lệnh miệng “cắt đi” nhưng không chỉ (xem trẻ có tìm đường vẽ một mình và cắt ngay ngắn suốt đường vẽ đó).

142. CẮT HÌNH ẢNH

4- 5 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ (4 - 5 tuổi)
• Vận động tinh, phối hợp hai bàn tay (4 - 5 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cắt một cách chính xác bằng cách dùng kéo của trẻ.

icon timeline Mục tiêu

Cắt hình ảnh đơn giản không trợ giúp.

icon timeline Dụng cụ

An bom tô màu, kéo, bút chì bột màu.

Tiến trình

Khi trẻ đã học cắt dọc theo đường vẽ (xem bài tập 141), bạn dạy trẻ cắt hình ảnh.

Những quyển tập tô màu sơ cấp mà hình ảnh có những đường viền đen dày rất tốt cho bài tập này vì những đường viền này chấp nhận cho trẻ có một lề sửa sai.

Lúc đầu bạn thử dùng những hình ảnh chỉ có đường thẳng, nhưng khi trẻ thành thạo hơn trong việc phối hợp bàn tay, bạn cho trẻ những hình ảnh gồm những hình cong đơn giản.

Tìm hiểu tờ giấy an -bom tô màu và cho trẻ tô màu tờ giấy đó thật tốt trong khả năng của trẻ. Màu sắc giúp trẻ phân biệt những phần trong hình ảnh.

Trước tiên bạn cắt hình ảnh để trẻ có thể thấy được dễ dàng đường của kéo.

Đưa cho trẻ cái kéo, bạn chắc là trẻ cầm kéo đúng và bạn chỉ cho trẻ đường trẻ phải cắt. Bạn nói: “con cắt đi”. Khi trẻ cắt đến chỗ quẹo, bạn giúp trẻ xoay kéo và giấy để cắt theo hướng mới.

Khi trẻ cắt xong hình, bạn thưởng trẻ liền và kẹp hoặc dán hình trong sách để cho trẻ thấy là bạn rất hãnh diện về thành quả của trẻ.

143. MIẾNG VÁN CÓ BÙ LOONG - I

4- 5 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ (4 - 5 tuổi)
• Vận động tinh, thao tác (4 - 5 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện sự phối hợp mắt-bàn tay.

icon timeline Mục tiêu

Ghép miếng ván có bù loong đơn giản gồm 3 đinh ốc và bù loong có kích cỡ giống nhau.

icon timeline Dụng cụ

Miếng ván (khoảng 30 cm chiều dài, 10 cm chiều rộng và 2 cm chiều dày), 3 đinh ốc và bù loong cùng kích cỡ.

Tiến trình

Trước khi bắt đầu bài tập, bạn làm một miếng ván có bù loong. Bạn vặn 3 đinh bù loong cùng kích cỡ vào miếng ván sao cho đinh bù loong nhú ra khỏi gỗ ít nhất 2cm. Bạn nói “con nhìn này”.

Khi bạn chắc là trẻ quan sát, bạn lấy ốc vặn từ từ vào đinh bù loong. Rồi bạn cầm tay trẻ, giúp trẻ nhặt con ốc thứ hai (như cái kìm). Hướng dẫn bàn tay trẻ vặn con ốc vào đinh bù loong thứ hai.

Chỉ con ốc còn lại, bạn nói “con vặn vào”. Nếu trẻ chú ý đến con ốc, bạn khen trẻ ngay và giúp trẻ hoàn thành bài tập.

Bạn lặp lại bài tập này nhiều lần và giảm dần sự trợ giúp cho đến khi trẻ có thể hòan thành các con ốc và bu loong không trợ giúp. (Đừng đòi hỏi trẻ phải vặn sát. Lúc đầu chắc chắn trẻ chỉ vặn một hay 2 tua mỗi cái)

Screenshot 2023 04 11 at 22 10 21
Miếng ván có bù loong

144. MIẾNG VÁN CÓ BÙ LOONG - II

4- 5 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ (4 - 5 tuổi)
• Vận động tinh, thao tác (4 - 5 tuổi)
• Cảm nhận thị giác (4 - 5 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện sự phối hợp mắt-bàn tay và sự phân biệt kích cỡ.

icon timeline Mục tiêu

Ghép miếng ván có bù loong gồm 3 đinh ốc và bù loong có kích cỡ khác nhau.

icon timeline Dụng cụ

Miếng ván (khoảng 30 cm chiều dài, 10 cm chiều rộng và 2 cm chiều dày), 3 đinh ốc và bù loong kích cỡ khác nhau (xem bài tập 143).

Tiến trình

Khi trẻ có khả năng lắp ráp miếng ván có bù loong đơn giản, bạn làm một miếng ván có bù loong phức tạp hơn bằng cách dùng 3 bù loong có kích cỡ khác nhau. Đặt miếng ván trên bàn trước trẻ và để rải rác 3 con ốc kích cỡ khác nhau quanh tấm ván.

Bạn cầm bàn tay trẻ và giúp trẻ lượm một con ốc. Bạn chắc chắn là trẻ nhìn bạn và bạn thử con ốc trên tất cả đinh bù loong cho đến khi bạn thấy đinh bù loong nào hợp với con ốc đó. Khi bạn thử con ốc trên đinh bù loong không phù hợp, bạn cười, lắc đầu và nói “không được”.

Khi bạn thấy cặp trùng khớp, bạn nghiêng đầu và nói “được rồi” và giúp trẻ vặn ốc.

Lặp lại bài tập với đinh ốc thứ hai và thứ ba. Khi bạn đã giúp trẻ ở con ốc thứ hai, bạn xem trẻ có thể tự lượm được con ốc thứ ba và tìm ra đinh bù loong còn trống không.

Lặp lại bài tập này cho đến khi trẻ có thể hoàn thành hết tấm ván một mình (bạn chỉ giúp trẻ khi trẻ cần).

145. GIẤY CỨNG ĐỂ BUỘC DÂY

4- 5 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ (4 - 5 tuổi)
• Vận động tinh, thao tác (4 - 5 tuổi)
• Kỹ năng nhận thức, làm một loạt (3 - 4 tuổi)

icon timeline Mục đích

Phát triển khả năng buộc được tổ chức.

icon timeline Mục tiêu

Xỏ chỉ vào mỗi lỗ của miếng ván theo lệnh được thiết lập.

icon timeline Dụng cụ

Giấy cứng dày (với những lỗ được đục xung quanh chu vi), dây cột giày.

Tiến trình

Chỉ cho trẻ tấm bìa cứng để buộc dây và cho trẻ dùng ngón tay sờ vào mỗi lỗ. Lúc đầu bạn phải hướng dẫn bàn tay trẻ về phía lỗ kế tiếp để dạy trẻ sờ theo thứ tự và theo hướng ngược lại kim đồng hồ. Lặp lại cho trẻ “con sờ tất cả các lỗ”.

Bạn giúp trẻ cầm dây ở tay phải và cho trẻ xỏ lỗ thứ nhất. Bạn nhấn mạnh hướng bằng cách nói “ xỏ lên” rồi giúp trẻ tay trái cầm đầu sợi dây và nói “con kéo” cho đến khi trẻ kéo sợi dây sát lỗ.

Rồi bạn nói với trẻ “con để dây xuống” rồi đưa bàn tay phải của trẻ lượm lại sợi dây và nói “ đẩy lên trên” và “kéo” ở mỗi lỗ. Sự lặp lại thường xuyên lời chỉ dẫn này giúp trẻ làm bài tập có tổ chức.

Khi trẻ bắt đầu nắm bước kế tiếp, bạn hoàn toàn không nhắc lại lệnh. Tuy nhiên bạn phải theo dõi để xem trẻ có nhớ hướng “xỏ lên” và không nhảy lỗ.

Screenshot 2023 04 13 at 21 27 39
Giấy cứng để buộc dây

146. VIẾT CHỮ HOA

4- 5 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ (4 - 5 tuổi)
• Vận động tinh, thao tác (4 - 5 tuổi)

icon timeline Mục đích

Phát triển khả năng viết chữ in và cải thiện sự phối hợp mắt-bàn tay.

icon timeline Mục tiêu

Nối những chấm để hình thành chữ hoa.

icon timeline Dụng cụ

Giấy, bút chì bột màu, bút phớt nét to.

Tiến trình

Chuẩn bị trước giấy làm việc bằng cách dùng bút chì ghi những chấm tạo đường viền những chữ viết hoa.

Dùng bút nét to tô một chấm để chỉ vị trí khởi hành và sử dụng mũi tên để chỉ hướng mỗi đường. Những tờ giấy làm việc thứ nhất chỉ gồm những chữ có đường thẳng.

Đưa cho trẻ cây bút chì bột màu và hướng dẫn bàn tay trẻ vẽ các chữ. Ra lệnh miệng đơn giản cho trẻ trong khi đó bạn vẽ đường viền (ví dụ đối với chữ “A” bạn có thể nói “phía dưới, phía dưới, đi ngang” để chỉ hướng của 3 đường).

Khi trẻ vẽ tốt, bạn ghi những chấm nhạt dần và xa hơn.

Cuối cùng, bạn xem trẻ có vẽ được chữ bằng cách chỉ dựa vào lệnh miệng của bạn.

Screenshot 2023 04 13 at 21 31 39
Chữ tạo được bằng cách nối các chấm

147. HÌNH VẼ: VẼ HÌNH TRÒN VÀ HÌNH VUÔNG

4- 5 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ (4 - 5 tuổi)
• Vận động tinh, thao tác (4 - 5 tuổi)
• Bắt chước, vận động (4 - 5 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện khả năng vẽ và sự phối hợp mắt-bàn tay.

icon timeline Mục tiêu

Nối những chấm để vẽ hình tròn và hình vuông.

icon timeline Dụng cụ

Giấy, bút chì bột màu, bút phớt nét to.

Tiến trình

Chuẩn bị một lô giấy trên mỗi tờ có hình viền dấu chấm hình tròn hoặc hình vuông. Những dấu chấm phải được thấy rõ ràng và lúc đầu rất gần nhau. Bạn cầm một tờ giấy và cây bút chì bột màu và để chúng trước mặt trẻ.

Bạn cầm ngón trỏ của trẻ và vẽ chậm chậm đường viền của hình trên tờ giấy. Khi di chuyển ngón tay của trẻ, bạn nói “chấm” mỗi lần bạn đi tới dấu chấm.

Sau khi vẽ đường viền nhiều lần với ngón tay của trẻ, bạn cho trẻ cây bút chì bột màu và giúp trẻ nối những chấm bằng một đường. Mỗi lần bạn tiếp tục lặp lại “chấm...chấm”.

Lặp lại bài tập mỗi lần lấy tờ giấy mới.

Khi trẻ bắt đầu tự nối một mình những chấm, bạn giảm số chấm đường viền và làm những chấm nhạt hơn.

Khi số chấm được giảm mỗi hình còn 4, bạn lấy tờ giấy trắng và vẽ phân nữa hình tròn hoặc hình vuông. Bạn xem trẻ có thể vẽ phân nữa hình còn lại.

148. HÌNH VẼ: CHỮ THẬP VÀ ĐƯỜNG CHÉO

4- 5 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ (4 - 5 tuổi)
• Vận động tinh, thao tác (4 - 5 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện khả năng vẽ và sự phối hợp mắt-bàn tay.

icon timeline Mục tiêu

Nối những chấm để hình thành đường chéo và chữ thập.

icon timeline Dụng cụ

Giấy, bút chì bột màu, bút phớt nét to.

Tiến trình

Bạn chuẩn bị một lô giấy bằng cách vẽ những chấm được thấy rõ ràng theo mẫu đường chéo và chữ thập. Bạn dùng bút phớt nét to chấm một chấm lớn và tô lên chỉ vị trí khởi đầu.

Bạn bắt đầu bằng những tờ giấy chỉ có đường chéo. Bạn đưa cho trẻ cây bút chì bột màu và hướng dẫn tay trẻ nối những chấm. Mỗi lần vẽ một đường, bạn nói “chấm...chấm...chấm...”.

Khi trẻ bắt đầu tự di chuyển cây bút chì bột màu, bạn rút lại sự hướng dẫn tay trẻ nhưng bạn tiếp tục lặp lại “chấm...chấm...chấm...”

Lặp lại bài tập bằng cách lấy tờ giấy có chữ thập được làm bởi mẫu chấm.

Khi trẻ thành thạo, bạn sử dụng ít dấu chấm bằng hình vẽ mà làm những dấu chấm nhạt hơn.

Khi trẻ nối được 2 dấu chấm nhỏ để làm thành một đường 5cm, bạn vẽ một đường chéo hoặc chữ thập và xem trẻ có sao chép được mà không cần những dấu chấm để nối.

Screenshot 2023 04 13 at 21 36 15
Đường chéo nối từ những chấm

149. HÌNH VẼ: KHUÔNG THỦNG

4- 5 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ (4 - 5 tuổi)
• Vận động tinh, thao tác (4 - 5 tuổi)
• Bắt chước, vận động (4 - 5 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện sự phối hợp mắt-bàn tay, sự làm chủ bút chì bột màu và khả năng vẽ hình thể.

icon timeline Mục tiêu

Vẽ những hình học đơn giản lúc đầu nhờ khuôn thủng và sau đó không trợ giúp.

icon timeline Dụng cụ

Giấy cứng dày, bút chì bột màu, giấy.

Tiến trình

Bạn chuẩn bị những khuông thủng đơn giản bằng cách cắt những hình vuông, hình tròn và hình tam giác trên miếng giấy bìa cứng. Bạn để 3 khuông thủng ở góc bàn để trẻ nhìn thấy trẻ phải làm việc bao nhiêu lần.

Đề khuông thủng thứ nhất trên tờ giấy trước mặt trẻ và giúp trẻ hướng bàn tay trẻ vào trong khuông thủng. Sau đó lặp lại bài tập với bút chì trong bàn tay trẻ.

Bạn để khuôn thủng một bên và chỉ hình vẽ trẻ vừa làm.

Lặp lại bài tập với khuông thủng thứ hai và thứ ba. Sau mổi khuông thủng, thưởng trẻ.

Giảm sự hướng dẫn của bạn vào bàn tay trẻ cho tới khi trẻ vẽ được một mình khuông thủng.

Khi trẻ thành thạo về khuông thủng, cho trẻ vẽ mẫu trên nữa tờ giấy, trên nữa tờ giấy còn lại, bạn hướng dẫn bàn tay trẻ sao chép cùng hình đó với bàn tay giơ cao.

Bạn tiếp tục vẽ hình thể với và không khuông thủng. Bạn giảm sự hướng dẫn của bạn vào bàn tay trẻ cho tới khi trẻ vẽ hình thể lúc đầu với khuông thủng và sau đó không khuông thủng.

150. HÌNH VẼ: CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỂ THÀNH HÌNH ẢNH

4- 5 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ ( 4- 5 tuổi)
• Cảm nhận thị giác (3 - 4 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện khả năng vẽ và phát triển trí trưởng tượng.

icon timeline Mục tiêu

Chuyển đổi hình thể đơn giản thành hình vẽ đồ vật thường dùng.

icon timeline Dụng cụ

Giấy, bút chì bột màu.

Tiến trình

Bạn chuẩn bị một lô giấy, mỗi tờ chỉ có một hình tròn hoặc hình vuông. Bạn lấy một tờ giấy và bút chì bột màu và chỉ cho trẻ trang trí hình thể như thế nào để biến đổi hình thể đó thành một đồ vật mà trẻ nhận biết.

Ví dụ, bạn chỉ cho trẻ hình vuông và nói “con nhìn nè, hình vuông, con hãy vẽ cái nhà”

Bạn cho trẻ cây bút chì bột màu và hướng dẫn bàn tay trẻ trang trí hình vuông, làm cho nó giống cái nhà. Sau đó bạn chỉ cho trẻ hình ảnh và nói “cái nhà”.

Sau khi giúp trẻ chuyển đổi nhiều lần hình vuông thành cái nhà, bạn giảm sự hướng dẫn của bạn vào bàn tay trẻ khi bạn vẽ nhà gần xong và xem trẻ có hoàn thành một mình (bạn giúp trẻ vẽ dần dần một phần hình thể càng ngày càng lớn hơn chính hình ảnh đó).

151. VIẾT TÊN BẰNG CHỮ IN

4- 5 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ (4 - 5 tuổi)
• Vận động tinh, thao tác (4 - 5 tuổi)
• Kỹ năng nhận thức, kết hợp (4 - 5 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện sự phối hợp mắt-bàn tay, chữ viết in và khả năng kết hợp.

icon timeline Mục tiêu

Viết bằng chữ in những chữ tên của trẻ bằng cách sao chép theo mẫu.

icon timeline Dụng cụ

Giấy màu, giấy trắng, bút chì bột màu.

Tiến trình

Bạn cắt những chữ “S-C-O-T-T” trên tờ giấy màu. Mỗi chữ có chiều cao 5cm. Trên tờ giấy trắng, bạn xếp những chữ đó để trở thành cái tên Scott.

Bạn vẽ đường viền những chữ đó dưới mẫu.

Bạn vẽ mẫu những chữ đó bằng dấu chấm dưới đường viền được vẽ.

Bạn chuẩn bị một lô tờ giấy. Bạn để một tờ giấy trên bàn trước mặt trẻ. Trước tiên bạn cho trẻ một trò chơi chữ đã được cắt để trẻ so sánh những chữ đó với chữ trên mẫu.

Nếu trẻ cần sự trợ giúp, bạn chỉ cho trẻ cách so sánh mỗi chữ với mẫu cho tới khi trẻ tìm được đúng chữ.

Sau đó bạn cho trẻ đặt những chữ đã được cắt trên mẫu.

Kế đó, bạn cho trẻ tô trong những đường viền những chữ tên của trẻ.

Sau cùng cho trẻ nối những chấm để in tên của trẻ (bạn chỉ trợ giúp khi trẻ cần).

Bạn nói “chấm...chấm...chấm...” khi trẻ nối những chấm.

Lặp lại những chữ và tên trẻ ở mỗi giai đoạn của bài tập.

Mỗi lần trẻ nối kết một chữ, tô một chữ hoặc nối những chấm để làm thành một chữ, bạn nêu tên chữ đó. Bạn thử cho trẻ lặp lại tên của trẻ.

Mỗi lần trẻ xong một giai đoạn, bạn lặp lại tên trẻ và thử để trẻ nói tên (bạn chỉ sử dụng một tờ giấy cho mỗi buổi).

152. HÌNH VẼ: BỔ SUNG NHỮNG HÌNH ẢNH ĐƠN GIẢN

4- 5 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ (4 - 5 tuổi)
• Vận động tinh, thao tác (4 - 5 tuổi)
• Cảm nhận thị giác (4 - 5 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện khả năng vẽ và cảm nhận.

icon timeline Mục tiêu

Nhìn hình, ghi nhận những gì thiếu và bổ túc hình vẽ.

icon timeline Dụng cụ

Giấy, bút chì bột màu.

Tiến trình

Bạn vẽ một loạt hình đồ vật đơn giản mà bạn biết là trẻ biết, nhưng bỏ qua một phần nổi bật của hình.

► Đưa cho trẻ tờ giấy làm việc và một bút chì màu. Bạn cầm ngón trỏ của trẻ và vẽ theo đường viền của hình vẽ và bạn chắc là trẻ nhìn hình vẽ khi bạn cho ngón tay trẻ di chuyển. Khi đến phần thiếu bạn nói: “Ồ thiếu rồi!”. Bạn giúp trẻ sử dụng bút chì màu để bổ sung hình vẽ.

Thưởng trẻ ngay và bạn lấy tờ giấy làm việc thứ hai. Bạn lặp lại bài tập nhiều lần.

Khi trẻ quen với bài tập, bạn xem trẻ có tìm ra được phần thiếu khi bạn không cần cầm ngón tay trẻ đi hết đường viền của hình vẽ không.

153. HÌNH VẼ: HÌNH THỂ VÀ HÌNH VẼ

4- 5 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ (4 - 5 tuổi)
• Vận động tinh, thao tác (4 - 5 tuổi)

icon timeline Mục đích

Phát triển khả năng vẽ.

icon timeline Mục tiêu

Nối những mẫu có chấm rời để làm những hình thể và hình vẽ đơn giản.

icon timeline Dụng cụ

Giấy, bút chì bột màu, bút phớt nét to.

Tiến trình

Chuẩn bị nhiều tờ giấy làm việc với những chấm bằng bút chì tạo thành hình vẽ có hình dạng đơn giản. Sử dụng chấm màu để chỉ điểm xuất phát và mũi tên để chỉ hướng mỗi đường.

Bạn giúp trẻ nối các chấm để bổ sung hình vẽ.

Giảm sự trợ giúp khi trẻ bắt đầu tự theo các mũi tên.

Khi trẻ nối thành thạo, bạn ghi những dấu chấm và những mũi tên nhạt và xa hơn.


Nguồn tài liệu

Nội dung trong bài viết này được trích ra từ cuốn sách "Teaching Activities for Autistic Children: Individualized Assessment and Treatment for Autistic and Developmentally Disabled Children" của tác giả Eric Schopler và Margaret Lansing, Leslie Waters hiệu đính, được chuyển ngữ tiếng Việt từ tiếng Pháp bởi cô Trần Thị Khấn, cô Nguyễn Thị Khước và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính.

Nguồn tin: Eric Schopler

Xem thêm các tin khác

ADHD và bừa bộn

ADHD và bừa bộn

ADHD và sự sáng tạo

ADHD và sự sáng tạo

ADHD và sự buồn chán

ADHD và sự buồn chán

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây