en ko vi

[Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (3-4 tuổi)

17/03/2023
Bài hôm nay gồm các bài tập giúp trẻ tự kỷ từ 3-4 tuổi học cách vận động tổng quát.
   

click icon  Tham khảo thêm:

► [Dạy trẻ tự kỷ] Bắt chước (0-1 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Bắt chước (1-2 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Bắt chước (2-3 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Bắt chước (3-5 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (0-1 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (1-2 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (2-3 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (3-4 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (4-5 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (5-6 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (0-1 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (1-2 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (2-3 tuổi)

 

72. LEO LÊN THANG BẰNG CÁCH ĐỔI CHÂN

3 - 4 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Vận động tổng quát, thân thể (3 - 4 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện sự thăng bằng và khả năng tự di chuyển một cách độc lập.

icon timeline Mục tiêu

Leo lên thang chỉ để một chân trên mỗi bậc.

icon timeline Dụng cụ

Cầu thang.

Tiến trình

Khi trẻ có thể lên cầu thang dễ dàng hai chân ở mỗi bậc, bạn bắt đầu dạy trẻ đặt mỗi bậc một chân. Nếu có thể, bạn nhờ người thứ ba đứng sau trẻ để ổn định và tạo niềm tin cho trẻ trong lúc đó bạn chỉ cho trẻ đặt chân ở đâu.

Đặt trẻ đứng trước cầu thang và cho trẻ cầm tay vịn.

Chỉ cho trẻ chân phải của trẻ và sau đó chỉ mặt trên của bậc thứ nhất. Nếu trẻ lúng túng, bạn cầm chân phải trẻ đặt lên bậc thứ nhất trong khi chân trái trẻ vẫn đứng ở sàn.

 Khen trẻ liền dù bạn di chuyển chân của trẻ.

Chỉ cho trẻ chân trái của trẻ, rồi chỉ mặt trên của bậc thứ hai và di chuyển chân trái của trẻ lên bậc thứ hai. Bạn khen trẻ liền.

Lặp lại tiến trình này và chỉ giúp đỡ trẻ khi cần thiết cho tới khi trẻ có thể lên được cầu thang mỗi bậc một chân mà không trợ giúp.

73. CHẶNG ĐƯỜNG VỚI CHƯỚNG NGẠI VẬT KHÓ KHĂN TRUNG BÌNH

3 - 4 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Vận động tổng quát, thân thể (3 - 4 tuổi)
• Cảm nhận thị giác (1-2 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện sự điều khiển thân thể và sự thăng bằng.

icon timeline Mục tiêu

Thực hiện chặng đường với 5 chướng ngại vật khó khăn trung bình.

icon timeline Dụng cụ

Ghế, chổi, hộp, đồ đạc, dây thừng.

Tiến trình

Nếu trẻ có thể hoàn thành chặng đường có chướng ngại vật không trợ giúp (bài tập 56), bạn lập chặng đường khó hơn gồm 5 chướng ngại vật, chú ý đến sự thăng bằng và điều khiển của cơ thể. Bạn sử dụng cùng tiến trình như chặng đường đơn giản.

Bạn đặt một đoạn dây theo chiều dài “con đường” mà trẻ phải đi.

Cho trẻ đi chặng đường này 2,3 lần để bạn chắc rằng trẻ biết phải làm gì với mỗi chướng ngại vật. Những lần đầu, bạn ở gần trẻ để nhắc trẻ theo sợi dây.

Những ví dụ về chặng đường có khó khăn trung bình:

a) bò dưới chổi được căng ngang giữa hai ghế

b) bước qua cái chổi khác được căng giữa hai thanh ghế.

c) bò qua một hộp chắc chắn, lớn, rỗng hai đầu.

d) đi giữa 2 bàn ghế đặt cạnh nhau sao cho trẻ lách để đi qua 2 đồ vật đó. e) bước từ ghế đẩu này sang ghế đẩu khác.

74. NHẢY ẾCH

3 - 4 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Vận động tổng quát, chân, (3 - 4 tuổi)
• Bắt chước, vận động (1-2 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện sự phối hợp, lực chân và trạng thái cơ thể tổng quát.

icon timeline Mục tiêu

Nhảy ếch 10 lần không dừng và không té.

icon timeline Dụng cụ

Không có.

Tiến trình

Bạn tìm một nơi không nguy hiểm trên tấm thảm hoặc trên thảm cỏ. Bạn chỉ cho trẻ cách ngồi xổm và nhảy 2 hoặc 3 lần (Đảm bảo là trẻ quan sát bạn khi bạn nhảy).

Giúp trẻ ngồi xổm và để trẻ ngồi tư thế này trong vòng 1 hoặc 2 phút để trẻ cảm thấy thoải mái rồi bạn nhảy 2 hoặc 3 lần và bạn ra dấu cho trẻ bắt chước bạn Nếu có thể, bạn nhờ người thứ ba đứng sau trẻ để nâng đỡ trẻ khi trẻ nhảy.

Lúc đầu chắc chắn trẻ chỉ nhảy được một hoặc 2 lần. Mỗi lần như vậy, bạn hãy khen trẻ và ghi nhận trên biểu đồ số lần trẻ có thể nhảy không ngừng để nghỉ và không mất thăng bằng.

75. NHẢY NHÓT

3 - 4 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Vận động tổng quát, thân thể (3 - 4 tuổi)
• Bắt chước, vận động (2-3 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện sự thăng bằng và sự phối hợp.

icon timeline Mục tiêu

Nhảy 1 chân hoặc 2 chân trên khoảng cách 5 mét.

icon timeline Dụng cụ

Không có.

Tiến trình

Tạo sự chú ý cho trẻ và chỉ cho trẻ cách nhảy trên hai chân.

Bạn đứng cạnh trẻ và thử bảo trẻ nhảy với bạn. Nếu trẻ không thử bắt chước bạn, bạn đứng phía sau trẻ và nhấc nhẹ trẻ lên trong khi đó bạn cùng nhảy.

Bạn lặp lại bài tập này cho đến lúc trẻ có trẻ nhảy không cần trợ giúp.

Khi trẻ có thể nhảy một cách độc lập, bạn kẻ những đường kẻ với khoảng cách 5m hoặc sử dụng 2 đọan dây hoặc giấy dính để chỉ đường kẻ xuất phát và đường kẻ đến.

Bạn cùng đứng với trẻ ở đường kẻ xuất phát và cùng nhảy chung đến đường kẻ đến rồi bảo trẻ nhảy một mình 5m

Khi trẻ có thể nhảy thoải mái 5m trên 2 chân, bạn lặp lại bài tập này với cách nhảy đa dạng:

a) nhảy trên hai chân, hai cánh tay dang ngang ra b) nhảy trên một chân

c) nhảy thay đổi chân

d) nhảy trên hai chân, hai cánh tay đưa cao lên.

76. BÀI TẬP THĂNG BẰNG

3 - 4 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Vận động tổng quát, thân thể (3 - 4 tuổi)
• Bắt chước, vận động (2 - 3 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện sự thăng bằng, sự nhanh nhẹn và trạng thái cơ thể tổng quát.

icon timeline Mục tiêu

Giữ thăng bằng tốt bằng cách thực hiện một loạt cử động tay chân cùng lúc.

icon timeline Dụng cụ

Không có.

Tiến trình

Đặt trẻ đứng cạnh bạn. Bạn cúi xuống và bảo trẻ cùng làm như bạn. Điều quan trọng là cả hai cùng một hướng để tránh sự lẫn lộn bên trái và bên phải.

Bạn làm những cử động tiếp theo và bảo trẻ cùng làm (nếu có thể, bạn nhờ một người khác giúp trẻ, giữ trẻ ở tư thế mà bạn đang làm mẫu):

a) giơ cao một cánh tay

b) đưa một chân lên

c) đưa chân phải và cánh tay phải lên. Lặp lại với chân trái và cánh tay trái.

d) đưa cánh tay phải và chân trái lên. Lặp lại với cánh tay trái và chân phải.

77. TỰ LĂN

3 - 4 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Vận động tổng quát, thân thể (3 - 4 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện khả năng cơ thể tổng quát.

icon timeline Mục tiêu

Tự lăn một bên trong khoảng cách 3 mét và quay trở lại.

icon timeline Dụng cụ

Không có.

Tiến trình

Bạn tìm không gian trống với bề mặt mềm mại như tấm thảm hoặc thảm cỏ. Bạn nằm dài hai cánh tay dặt dọc thân và bàn tay đặt nằm nơi háng (bạn đảm bảo là trẻ quan sát bạn)

Bạn chỉ cho trẻ làm thế nào để lăn hai chiều trong tư thế đó.

Giúp trẻ nằm cùng tư thế và dạy trẻ lăn từ từ theo một hướng. Bạn không cho phép trẻ lăn lung tung.

Khi trẻ bắt đầu tự lăn, bạn chỉ cho trẻ ngừng lại như thế nào và bắt đầu lăn theo hướng ngược lại.

Bạn kẻ vạch xuất phát và vạch đến cách nhau khoảng 3m và bảo trẻ lăn từ vạch xuất phát đến vạch đến và sau đó lăn ngược lại đến vạch ban đầu.

78. ĐI TRÊN DẢI RUY BĂNG

3 - 4 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Vận động tổng quát, thân thể (3 - 4 tuổi)
• Bắt chước, vận động (2 - 3 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện sự thăng bằng và học nhiều cách đi khác nhau.

icon timeline Mục tiêu

Đi dọc theo chiều dài dải ruybăng dính chặt có 5 centimét chiều rộng bằng cách thực hiện nhiều kiểu đi khác nhau không mất thăng bằng.

icon timeline Dụng cụ

Dải ruybăng dính chặt khoảng 3 mét chiều dài.

Tiến trình

Để dải ruy băng thành đường thẳng trên sàn nhà. (Bạn bảo đảm trẻ quan sát bạn và chỉ cho trẻ cách đi bình thường từ đầu này sang đầu kia của dải ruybăng).

Khi bạn đi lần thứ hai trên dải ruybăng, cho trẻ đi cùng. Khuyến khích trẻ đi trên dải ruybăng.

Sau cùng để trẻ đi một mình trên dải ruybăng. Thưởng trẻ mỗi lần trẻ đi theo chiều dài của dải ruybăng.

Lặp lại bài tập cho tới khi trẻ giữ thăng bằng một cách thoải mái bằng cách cố gắng đi trên dải ruybăng.

Khi trẻ đi một cách dễ dàng, chỉ cho trẻ phương pháp thứ hai và cho trẻ bắt chước.

Đối với những cách khác để đi trên dải ruybăng, ta có:
a) đi thụt lùi với một chân trước chân sau

b) đi một bên bằng cách di chuyển trước một chân sau đó chân kia và không tréo chân

c) tiến phía trước bằng cách để chân phải phía trái dải ruybăng và chân trái phía phải dải ruybăng d) nhảy bên này bên kia với hai chân chụm lại

e) đi một bên bằng cách tréo chân.


Nguồn tài liệu

Nội dung trong bài viết này được trích ra từ cuốn sách "Teaching Activities for Autistic Children: Individualized Assessment and Treatment for Autistic and Developmentally Disabled Children" của tác giả Eric Schopler và Margaret Lansing, Leslie Waters hiệu đính, được chuyển ngữ tiếng Việt từ tiếng Pháp bởi cô Trần Thị Khấn, cô Nguyễn Thị Khước và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính.

Nguồn tin: Eric Schopler

Xem thêm các tin khác

ADHD và bừa bộn

ADHD và bừa bộn

ADHD và sự sáng tạo

ADHD và sự sáng tạo

ADHD và sự buồn chán

ADHD và sự buồn chán

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây