en ko vi

[Dạy trẻ tự kỷ] Phối hợp mắt-bàn tay (0-1 tuổi)

12/04/2023
Bài hôm nay gồm các bài tập giúp trẻ tự kỷ từ 0-1 tuổi học cách phối hợp mắt-bàn tay.
   

click icon  Tham khảo thêm:

► [Dạy trẻ tự kỷ] Bắt chước (0-1 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Bắt chước (1-2 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Bắt chước (2-3 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Bắt chước (3-5 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (0-1 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (1-2 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (2-3 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (3-4 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (4-5 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Cảm nhận (5-6 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (0-1 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (1-2 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (2-3 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (3-4 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (4-5 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tổng quát (5-6 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tinh (0-1 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tinh (1-2 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tinh (2-3 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tinh (3-4 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tinh (4-5 tuổi)

► [Dạy trẻ tự kỷ] Vận động tinh (5-6 tuổi)

Sự phối hợp khả năng là một trong những điểm yếu quan trọng của trẻ tự kỷ. Vì thế điều quan trọng đặc biệt là xem mức độ phát triển liên quan trong tất cả bài tập phối hợp mắt -bàn tay. Kể cả trẻ có khả năng tốt về vận động tinh, khả năng phối hợp mắt bàn tay của trẻ có thể ở mức độ tương đối thấp hơn vì vấn đề nhận thức.

Phần lớn các bài tập về vận động tinh nhắm vào việc dạy trẻ nắm bắt và thao tác đồ vật. Sự phối hợp mắt -bàn tay có mục đích phối hợp những khả năng này với khả năng nhận thức. Ví dụ việc cầm bút chì bột màu và dùng nó để vẽ nguệch ngoạc một cách lộn xộn là một bài tập về vận động tinh. Nhưng việc sử dụng cùng bút chì bột màu để tô bên trong đường viền hoặc vẽ một hình vẽ đơn giản đòi hỏi sự phối hợp kỹ năng vận động tinh và nhận thức, và vì thế thuộc về lọai bài tập phối hợp mắt -bàn tay.

Những bài tập về nhận thức, vận động tinh, và phối hợp mắt -bàn tay được mô tả trong tài liệu này liên kết chặt chẽ, nhưng độc giả không nên nghĩ rằng mức độ phát triển của trẻ sẽ là như nhau trong 3 loại chức năng. Thường cũng xảy ra ở một trẻ có khả năng vận động tinh tương ứng từ 4 đến 5 tuổi trong khi đó khả năng nhận thức và phối hợp mắt -bàn tay chỉ là 2 tuổi. Vậy việc đánh giá chính xác về mức độ chức năng của trẻ trong mỗi Lĩnh vực sẽ rất quan trọng trong việc thiết lập chương trình giáo dục cá nhân cho phù hợp.

Những bài tập sau đây là mẫu cho nhiều hoạt động mà ta có thể dựa vào đó để cải thiện sự phối hợp mắt -bàn tay của trẻ. Vậy, sự phát triển những kỹ năng phối hợp mắt -bàn tay nghiêm túc là một trong những điểm quan trọng nhất về mức độ thích nghi của trẻ.

120. CHUẨN BỊ XẾP THÀNH CHỒNG

0- 1 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ (0 - 1 tuổi)
• Bắt chước, vận động (1 - 2 tuổi)
• Vận động tinh, nắm bắt (1 - 2 tuổi)

icon timeline Mục đích

Tăng sự làm chủ đặt đồ vật.

icon timeline Mục tiêu

Xếp chồng 3 hoặc 4 hộp.

icon timeline Dụng cụ

Hộp nhỏ ngũ cốc (rỗng hoặc đầy), giỏ quần áo.

Tiến trình

Bạn để những hộp ngũ cốc trong giỏ quần áo và ngồi dưới đất với trẻ.

Lấy một hộp trong giỏ và đặt nó xuống đất sau đó lấy hộp khác và đặt chồng lên hộp thứ nhất.

Lặp lại việc đó cho đến khi tất cả các hộp đều được chồng lên nhau. Sau đó làm đổ rồi ngạc nhiên la lên.

Lượm hết tất cả các hộp rồi bỏ chúng vào giỏ.

Sau đó bắt đầu lại bài tập, nhưng sau khi đặt hộp thứ nhất xuống sàn, bạn đưa hộp thứ hai cho trẻ và giúp trẻ chồng lên.

Lặp lại bài tập và giảm dần sự trợ giúp của bạn cho tới khi trẻ lấy tất cả các hộp trong giỏ chồng lên nhau mà không cần trợ giúp và sau đó làm ngã xuống hết.

121. CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ GHÉP HÌNH - I

0- 1 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ (0 - 1 tuổi)
• Bắt chước, vận động (1 - 2 tuổi)
• Vận động tinh, nắm bắt (0 - 1 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện cách lấy một đồ vật và thả nó đúng mục tiêu.

icon timeline Mục tiêu

Để một vật trong hộp rỗng.

icon timeline Dụng cụ

4 đồ hộp rỗng (khá lớn để đựng một đôi tất được cuốn tròn, ví dụ hộp cà phê), 4 đôi tất.

Tiến trình

Xếp 4 hộp thẳng hàng trên bàn trước mặt trẻ. Đặt 4 đôi tất được cuộn tròn vào 1 hộp giày cạnh trẻ.

Lấy một đôi tất và bạn chỉ cho trẻ làm thế nào để đôi tất rớt vào trong hộp.

Hướng dẫn bàn tay trẻ tìm trong hộp giày, lấy một đôi tất và đưa đôi tất đến hộp gần nhất và bỏ vào.

Lặp lại bài tập cho đến khi trong mỗi hộp đều có một đôi tất.

Giảm dần sự trợ giúp của bạn khi trẻ bắt đầu tự làm bài tập. Quan sát trẻ tỉ mỉ xem có phần nào của bài tập gây vấn đề cho trẻ –lấy tất, di chuyển tất lên phần trên hộp hoặc bỏ tất vào.

Nếu trẻ cảm thấy khó khăn ở một phần nào đó, bạn hướng dẫn trẻ bằng cách chỉ hoặc làm điệu bộ. Khi tất cả các đôi tất nằm trong các hộp, bạn cất dụng cụ và thưởng trẻ.

122. CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ GHÉP HÌNH - II

0- 1 tuổi

icon timeline Cảm nhận

• Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ (0 - 1 tuổi)
• Bắt chước, vận động (1 - 2 tuổi)
• Vận động tinh, nắm bắt (0 - 1 tuổi)

icon timeline Mục đích

Cải thiện sự cầm nắm một đồ vật và thả nó đúng mục tiêu.

icon timeline Mục tiêu

Để một hạt chuỗi trong mỗi ô trống của đồ đựng trứng bằng giấy cứng.

icon timeline Dụng cụ

Đồ đựng trứng bằng giấy cứng, 12 hạt chuỗi to (hoặc hạt dẻ).

Tiến trình

Gỡ bỏ phần trên hộp đựng trứng và đặt phần dưới hộp trứng (với những chỗ trống) trước mặt trẻ. Đặt một hạt chuỗi trước trẻ và chỉ cho trẻ những chỗ trống của hộp đựng trứng. Bạn nói: “ Con bỏ vào”.

Bạn khen trẻ liền và thưởng trẻ nếu trẻ cố gắng lấy hạt chuổi và bỏ nó vào trong hộp trứng. Nếu trẻ tỏ ra không hiểu, bạn hướng dẫn bàn tay trẻ cầm hạt chuỗi và đặt nó vào một trong lỗ bỏ trứng.

Lặp lại bài tập này cho đến khi tất cả các hạt chuỗi được đặt vào lỡ hộp trứng.

Bạn giảm dần sự trợ giúp cho đến khi trẻ có thể tự bỏ hạt chuỗi vào chỗ trống. Lúc đầu bạn phải chỉ chỗ trống để hướng dẫn sự chú ý của trẻ. Khi trẻ quen dần bài tập, bạn nói “con đặt vào” nhưng đừng chỉ. Bạn quan sát xem trẻ có thể định vị bằng mắt vị trí trống và bỏ hạt chuỗi vào đó không.

.

 


Nguồn tài liệu

Nội dung trong bài viết này được trích ra từ cuốn sách "Teaching Activities for Autistic Children: Individualized Assessment and Treatment for Autistic and Developmentally Disabled Children" của tác giả Eric Schopler và Margaret Lansing, Leslie Waters hiệu đính, được chuyển ngữ tiếng Việt từ tiếng Pháp bởi cô Trần Thị Khấn, cô Nguyễn Thị Khước và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính.

Nguồn tin: Eric Schopler

Xem thêm các tin khác

Bảng kiểm M-CHAT giúp tầm soát tự kỷ

Bảng kiểm M-CHAT giúp tầm soát tự kỷ

Yếu tố di truyền trong rối loạn phổ tự kỷ

Yếu tố di truyền trong rối loạn phổ tự kỷ

Những điều cần biết về chậm phát triển tâm thần vận động

Những điều cần biết về chậm phát triển tâm thần vận động

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây