en ko vi

가난한 자 지원 - 주거환경개선 지원사업

23/11/2021
2020년 9월부터 2021년 6월까지 SGF는 람동성에서 특별한 어려운 상황에 처한 36가구의 집을 수리했습니다.

1호집

► 주소: Da nhim 코뮌, Lac Duong 지구, 베트남

 상황: 지붕수리, 화장실신축, 시멘트마당, 집안 내부 시멘트 작업 등

► 지원 카테고리: 골판지 지붕 수리, 화장실 건축, 시멘트 야드, 인테리어 시멘트 공사 등

► 지원 시간: 2020년 9월 완료

KO Dự án sửa chữa nhà và cải thiện môi trường sống cho người nghèo 1

2호집

► 주소: 바오록시 (B'lao), 브라오동, 베트남

 상황: 화장실 신축

► 지원 시간: 2013년 12월

► 지원 카테고리: 2020년 12월 완료

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 2)

3호집

► 주소: Lat 코뮌 (Xã Lát), Lac Duong 지구, 베트남

 상황: 시멘트마당작업

► 지원 카테고리: 시멘트 마당 건설

► 지원 시간: 2021년 1월 완료

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 3)

4호집

► 주소: Đưng K’nớ 코뮌 (Xã Lát), Lac Duong 지구, 베트남

 상황: 지붕수리, 화장실신축, 시멘트마당, 집안 내부 시멘트 작업 등

► 지원 카테고리: 골판지 지붕 수리, 화장실 건축, 시멘트 야드, 인테리어 시멘트 공사 등

► 지원 시간: 2021년 1월 완료

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 4)

5호집

► 주소: Da nhim 코뮌, Lac Duong 지구, 베트남

 상황: 지붕수리, 화장실신축, 시멘트마당, 집안 내부 시멘트 작업 등

► 지원 카테고리: 골판지 지붕 수리, 화장실 건축, 시멘트 야드, 인테리어 시멘트 공사 등

► 지원 시간: 2021년 4월 완료

6호집

► 주소: 쑤언 트엉 코뮌, 달랏시, 베트남

 상황: 외벽방수, 내부벽 페인트칠

► 지원 카테고리: 외벽 방수, 내벽 페인팅

► 지원 시간: 2021년 5월 완료

7호집

► 주소: Đưng K’nớ 코뮌 (Xã Lát), Lac Duong 지구, 베트남

 상황: 지붕수리, 화장실신축, 시멘트마당, 집안 내부 시멘트 작업 등

► 지원 카테고리: 골판지 지붕 수리, 화장실 건축, 시멘트 야드, 인테리어 시멘트 공사 등

► 지원 시간: 2021년 6월 완료

그리고 29 다른 가족들...

1 Dự án sửa chữa nhà và cải thiện môi trường sống cho người nghèo

2 Dự án sửa chữa nhà và cải thiện môi trường sống cho người nghèo

Nguồn tin: sgf.org.vn

Tin tức khác?

"친절 부스"에서 향기로운 마음

"친절 부스"에서 향기로운 마음

동심 전하고 장애인 돕고…대교문화재단, ‘눈높이교육상’ 선정

동심 전하고 장애인 돕고…대교문화재단, ‘눈높이교육상’ 선정

람동성 가난한 14가구를 위한 '희망의 집'

람동성 가난한 14가구를 위한 '희망의 집'

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây