en ko vi

람동성 가난한 14가구를 위한 '희망의 집'

23/09/2021
SGF는 2013년 11월부터 2020년 6월까지 람동성 13가구의 주택 건설 및 수리를 지원하고 1가구의 주택 건설을 위한 자금을 지원했습니다. 이 프로젝트는 불우한 가족(장애인)에게 구성원(가족) 모두가 생활하기에 더 강력하고 안전하며 더 편리한 집을 제공한다는 목표를 실현하였습니다.

1호집

► 주소: 달랏시, 베트남

 상황: 청각장애아동 가정, 가정환경이 극히 어려운 가정

► 지원 카테고리: 새 집 짓기

► 지원 시간: 2013년 11월

Ngôi nhà hy vọng ko 1

2호집

► 주소: 달랏시, 베트남

 상황: 뇌변병장애인 가정, 가정형편이 극히 어려운 가정

► 지원 시간: 2013년 12월

► 지원 카테고리: 새 집 짓기

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 2)

3호집

► 주소: 달랏시, 베트남

 상황: 심한 피부병환자의 가정, 가정형편이 극히 어려운 가정

► 지원 카테고리: 새 집 짓기

► 지원 시간: 2014년 3월

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 3)

4호집

► 주소: 달랏시, 베트남

 상황: 지체장애인 가정, 가정형편이 극히 어려운 가정

► 지원 카테고리: 새 집 짓기

► 지원 시간: 2015년 1월

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 4)

5호집

► 주소: 달랏시, 베트남

 상황: 뇌성마비 장애인 가정, 가정형편이 극히 어려운 가정

► 지원 카테고리: 수리(보 교체, 새로운 골판지, 포장재 ...)

► 지원 시간: 2015년 3월

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 5)

6호집

► 주소: 달랏시, 베트남

 상황: 뇌병변장애, 시각장애 중복아동 가정, 가정형편이 극히 어려운 가정

► 지원 카테고리: 수리(새 계단, 새 바닥, 기타 손상된 위치 수리...)

► 지원 시간: 2015년 11월

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 6)

7호집

► 주소: 돈즈엉 지구, 베트남

 상황: 지체장애아동 가정, 가정형편이 극히 어려운 가정

► 지원 카테고리: 새 집 짓기

► 지원 시간: 2016년 8월

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 7)

8호집

► 주소: 달랏시, 베트남

 상황: 시각장애인 가정, 가정형편이 극히 어려운 가정

► 지원 카테고리: 새 집 짓기

► 지원 시간: 2016년 8월

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 8)

9호집

► 주소: 람하 지구, 베트남

 상황: 시각장애인 3명 가정, 가정형편이 극히 어려운 가정

► 지원 카테고리: 새 집 짓기

► 지원 시간: 2016년 7월

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 1)

10호집

► 주소: 달랏시, 베트남

 상황: 지적장애아동 가정, 가정형편이 극히 어려운 가정. 집 구입자금지원

► 지원 카테고리: 집을 사기 위한 재정 지원

► 지원 시간: 2017년 2월

11호집

► 주소: 달랏시, 베트남

 상황: 지체장애인 가정, 가정형편이 극히 어려운 가정

► 지원 카테고리: 새 집 짓기

► 지원 시간: 2017년 9월

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 1)

12호집

► 주소: 둑트롱 지구, 베트남

 상황: 뇌성마비 장애인 가정, 가정형편이 극히 어려운 가정

► 지원 카테고리: 새 집 짓기

► 지원 시간: 2018년 12월

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 1)

13호집

► 주소: 락즈엉 지구, 베트남

 상황: 암환우 가정, 가정형편이 극히 어려운 가정

► 지원 카테고리: 새 집 짓기

► 지원 시간: 2018년 12월

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 1)

14호집

► 주소: 람하 지구, 베트남

 상황: 청각장애아동 3명 가정, 가정환경이 극히 어려운 가정

► 지원 카테고리: 새 집 짓기

► 지원 시간: 2020년 6월

Ngôi nhà hy vọng cho 14 hộ nghèo ở tỉnh Lâm Đồng (hộ 1)

Nguồn tin: sgf.org.vn

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

Tin tức khác?

"친절 부스"에서 향기로운 마음

"친절 부스"에서 향기로운 마음

가난한 자 지원 - 주거환경개선 지원사업

가난한 자 지원 - 주거환경개선 지원사업

동심 전하고 장애인 돕고…대교문화재단, ‘눈높이교육상’ 선정

동심 전하고 장애인 돕고…대교문화재단, ‘눈높이교육상’ 선정

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây