en ko vi
HƯỚNG NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Mục đích

Giúp người khuyết tật hòa nhập với xã hội và hướng nghiệp cho họ bằng cách chuẩn bị cơ sở cho việc học tập và học nghề để có thể tự tin và tự lập trong cuộc sống.

Hoạt động

gioi thieu 1

Đánh giá khả năng, tư vấn và hướng dẫn hướng nghiệp cho người khuyết tật.

gioi thieu 1

Hợp tác với các chuyên gia trong từng lĩnh vực chuyên ngành và các tổ chức liên quan.

gioi thieu 1

Đào tạo nghề trong các lĩnh vực khác nhau như: Home Fashion (may túi xách, thêu, trang trí áo,...), nghệ thuật Napkin (kĩ thuật trang trí với khăn ăn), làm xà phòng, các hoạt động làm vườn, v.v.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second